”Our Mentoring Experience” is published in english
Haberler

”Our Mentoring Experience” is published in english

Our Mentoring Experience : A Guide for CSOs Aiming to Provide Mentoring” prepared by İstanbul…
TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜK: DENEYİMLER, SINIRLILIKLAR VE YENİ AÇILIMLAR KİTABI YAYINDA
Haberler

TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜK: DENEYİMLER, SINIRLILIKLAR VE YENİ AÇILIMLAR KİTABI YAYINDA

2019 yılında yürütülen Türkiye’de Gönüllülük Araştırması sonuçlarından yola çıkılarak hazırlanan Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve…
Mentorluk Deneyimlerimiz Yayımlandı!
Haberler

Mentorluk Deneyimlerimiz Yayımlandı!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen  “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK’lar…
Haberler
Stk’lar İçin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadeleye Yönelik Kamu Harcamalarını İzleme Eğitimi Ve Çalışma Grubu Oluşturma Toplantısı