Gençlik Çalışmaları Birimi

Gençlik Araştırmaları Fonu başvurularınızı bekliyor!

Yazar: 12 Ekim 2016 Yorum yok

Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ortaklığıyla kurulan Gençlik Araştırmaları Fonu,  gençlik alanında yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası düzeylerde akademik araştırmalara destek oluyor. Fon için öncelik alanları geçen yıl olduğu gibi, Türkiye’de gençlerin sosyal hakları, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ve gençlerle ilgili toplumsal cinsiyet konuları olarak belirlendi. Başvuru için son tarih: 1 Kasım 2016.

Gençlik Araştırmaları Fonu, Ağustos 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında kuruldu ve yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl çeşitli araştırmacılara 55.000 TL’lik destek sağlayan bu araştırma fonunun amacı:

  • Türkiye’de gençlik alanında akademik bilgi ve yayın üretimini teşvik etmek;
  • Farklı gençlik gruplarının deneyimlerine, ihtiyaçlarına, sorunlarına, haklarına ilişkin akademik çalışmaları desteklemek;
  • Gençlik araştırmalarının desteklenmesi yoluyla Türkiye’de demokratik ve hak temelli gençlik politikalarının gelişimine bilgi ve kanıt temelli katkıda bulunmaktır.

Öncelik alanları:

Gençlik Araştırmaları Fonu, 2016-2017 döneminde, Türkiye’de gençlerin sosyal hakları, ifade ve örgütlenme özgürlükleri ve gençlerle ilgili toplumsal cinsiyet konularını öncelik alanı olarak belirlemiştir; bu konuları ele alan araştırmalar desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

Araştırma fonundan üniversitelerdeki akademik kadro çalışanları (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da üyesi) ile bir üniversitede öğrenimlerine yüksek lisans ya da doktora düzeyinde devam eden araştırmacılar yararlanabilir.

Fondan yararlanmak isteyen araştırmaların bütçeleri için üst sınırlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Yüksek Lisans Tezi Desteği: (en fazla) 4.000 TL NET
  • Doktora Tezi Araştırması Desteği: (en fazla) 8.000 TL NET
  • Doktora Sonrası Araştırması Desteği (en fazla) 10.000 TL NET

Nasıl Başvurulur?

Hibeden faydalanmak isteyen adayların http://www.jotformpro.com/TOG/genclikarastirmalarifonuadresindeki internet tabanlı başvuru formunu en geç 1 Kasım 2016 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru formuyla beraber Bütçe & Faaliyet Planı’nın da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bütçe & Faaliyet Planı şablonuna uygun olarak hazırlanmamış başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Gençlik Araştırmaları Fonu’na başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen başvuru rehberini inceleyin.

Başvuru ile ilgili tüm sorularınız için: genclikarastirmalarifonu@tog.org.tr