STK Eğitim ve Araştırma Birimi

Bilgi STK 2003’ten beri sivil toplumun kapasitesinin gelişmesine yönelik faaliyetleri hayata geçiriyor.

Son on yılda sivil toplum kuruluşlarının (STK) çoğulcu demokrasi içinde artan önemlerine yapılan vurguyla birlikte hem sayılarında, hem faaliyet gösterdikleri alanların çeşitliliğinde bir artış gözlenmektedir.

Buna karşın, STK’ların, ihtiyaç duydukları kurumsal kapasitelerini güçlendirmeleri konusundaki sorunları da dikkat çekmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi bu sorun ve ihtiyaçlara cevap vermek ve çözümlerine katkıda bulunmak amacıyla, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü sivil topluma yönelik desteğini kurumsal hale getirerek, Mart 2003’te STK Eğitim ve Araştırma Birimi’ni oluşturmuştur.

Türkiye’de ilk defa bir üniversite bünyesinde kurulan birim, STK’ların etkin çalışma sorununun çözümüne ve çoğulcu demokraside STK’ların rolünün güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Birimle ilgili detaylı bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.