Program STK’ların yetişmiş insan kaynağı gereksinimine ve bu alanda yürütülecek kaliteli akademik çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda yüksek lisans programı tezli ve tezsiz/projeli olarak iki şekilde kurgulanmıştır. Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi Yoğunlaşma Alanını tezli veya tezsiz, Sivil Toplum Çalışmaları Yoğunlaşma Alanını ise yalnızca tezli olarak tamamlamak mümkündür.

3 dönemdir devam eden programa halen 36 tezli ve 29 projeli toplam 65 öğrenci kayıtlıdır. Programla ilgili ayrıntılı bilgiye soldaki bağlantılardan ulaşılabilir.